Barbara Fronczkowska

Kierownik Działu Edukacji

 

Polonistka, absolwentka komparatystyki na UJ i marketingu kultury na UW; przez kilka lat związana z samorządem lokalnym i regionalnym, nadzorowała regionalne instytucje kultury i zadania z zakresu mecenatu (nagrody, stypendia artystyczne, konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych i właścicieli zabytków). Współautorka m.in. Programu rozwoju  kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020 i opracowań: Kadry techniczne w sektorze kultury w województwie łódzkim, Pracownicy artystyczni 35+ w instytucjach kultury SWŁ, Kultura w województwie łódzkim. Stan i uwarunkowania rozwoju. Realizatorka projektów takich jak m.in. Nasze dziedzictwo – Nasze muzea, TU JEST KINO!, Culture for cities and regions, Regionalny Kongres Edukacji Kulturalnej.
Entuzjastka maratonów i gór wysokich, członkini Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi.

 

barbara.fronczkowska@ec1lodz.pl