Edukacja filmowa

Edukacja filmowa to dla zespołu Narodowego Centrum Kultury Filmowej to promowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej poprzez wspólne poznawanie krajowego i światowego dorobku filmowego, dyskusje, krytykę, twórczość fanowską i amatorską.


Projekty edukacyjne NCKF będą ujmować kino szeroko: nie tylko jako sztukę i narzędzie komunikacji, ale również jako technologię, przemysł i jedną z wielu sfer świata rozrywki.


 

 

Projekty edukacyjne będą ściśle skoordynowane z wystawami stałymi.


MECHANICZNE OKO

Uczestnicy warsztatów poznają fizjologiczne podstawy widzenia, zasady rozchodzenia się światła oraz mechanizm rejestracji ruchu i projekcji. Będą konstruować zabawki optyczne, takie jak fenakistiskopy, zoetropy, kinory, kineografy czy stereoskopy; brać udział w tworzeniu filmów techniką animacji bezkamerowej i tradycyjnych filmów animowanych; poznają klasyczne techniki fotograficzne i podstawy fotografii otworkowej oraz zasady montażu i odtwarzania filmów z wykorzystaniem projektorów 8 i 16mm.

 

 


MATERIA KINA

Ze ścieżką dydaktyczną poświęconą cyklowi życia filmu będą współgrać warsztaty kształcące podstawowe umiejętności realizacyjne: tworzenia materiałów telewizyjnych, realizacji klasycznych filmów edukacyjnych z komentarzem, przygotowania scenariuszy, rysowania storyboardów, pracy na planie, montażu i postprodukcji dźwięku, tworzenia efektów specjalnych. Znajdzie się tu także przestrzeń dla realizacji szkoleń profesjonalnych i branżowych prezentacji.

 

 


KINO POLONIA

Ze ścieżką poświęconą historii kina na ziemiach polskich zostaną skorelowane gry i rekonstrukcje sprzyjające poznawaniu historii polskiego kina. Uczestnicy warsztatów będą odtwarzać sceny z polskich filmów, udźwiękawiać ich fragmenty w zgodzie lub w sprzeczności ze scenariuszem; brać udział w grach, w których celem będzie rozwiązanie zagadki przy wykorzystaniu materiałów archiwalnych.

 

 

Na potrzeby działań edukacyjnych w NCKF powstanie m.in. przestrzeń warsztatów manualnych, a w niej: studio fotograficzne, ciemnia, stanowiska do tworzenia animacji i pracy z projektorami czy drukarka 3D; przestrzeń warsztatów postprodukcji wyposażona w stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem do montażu, korekcji barwnej i tworzenia animacji 3D; sala efektów specjalnych; studio telewizyjne, hala zdjęciowa, studio dźwięku i pomieszczenia seminaryjne.

Oferta będzie kierowana do wszystkich grup wiekowych – od przedszkolaków, przez uczniów studentów, po osoby dorosłe i seniorów. Jej precyzyjny kształt wyłoni się wraz z uruchomieniem wystaw stałych, jednak już teraz można wziąć udział w pierwszych projektach.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?