NCKF członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM

Narodowe Centrum Kultury Filmowej zostało przyjęte w poczet członków prestiżowej międzynarodowej społeczności ICOM – International Council of Museums.

Działająca od 1946 roku organizacja wyznacza trendy w edukacji i kulturze muzealnej, wspierając muzea i ich kadry w realizacji misji ochrony, konserwacji i upowszechniania dziedzictwa kulturalnego.
Zrzesza ponad 20 tysięcy muzeów i 35 tysięcy ekspertów ze 136 krajów, zebranych w 119 Komitetach Narodowych i 30 Komitetach Międzynarodowych dedykowanych różnym dziedzinom: archeologii, historii naturalnej, nauce, promocji, edukacji itd. Komitety Międzynarodowe to globalne think tanki; zajmują się m.in. opracowaniem standardów, wymianą informacji, promowaniem partnerstw pomiędzy organizacjami i przygotowaniem rekomendacji dotyczących wybranych dziedzin. NCKF będzie członkiem Komitetu Międzynarodowego sztuk Audiowizualnych, Nowych Technologii i Mediów Społecznościowych (AVICOM).

W ramach ICOM działa również 9 porozumień regionalnych, których celem jest promowanie dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy Komitetami Regionalnymi. Rada organizuje rocznie kilkaset międzynarodowych konferencji i jest wydawcą 4 branżowych magazynów.

Sekretariat organizacji mieści się w siedzibie UNESCO w Paryżu. Polski Komitet Narodowy ICOM ma siedzibę w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.