WIZJA i WARTOŚCI

 

NASZA WIZJA

 

Ludzie czerpią z filmu wiedzę, emocje i piękno; chcą go poznawać, rozumieć i współtworzyć.

 

NASZE WARTOŚCI

 

ROZWÓJ

 • Tworzymy okazje do zdobywania wiedzy o filmie przez osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania;
 • Odważnie eksplorujemy różnorodną tematykę filmu i kina, ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 • Wspieramy rozwój innowacyjnych rozwiązań i technik audiowizualnych;
 • Tworzymy przestrzeń dla swobodnej myśli twórczej i krytycznej oceny.

 

ENERGIA I DOŚWIADCZENIE

 • Stale poszukujemy nowych pomysłów i rozwiązań dla aktywnego zaspokajania filmowej ciekawości;
 • Wciągamy w interakcje, promujemy przyswajanie wiedzy oparte na doświadczaniu i emocjach;
 • Napędzamy aktywność i inspirujemy do działań zmierzających do samodzielnego poznawania i współtworzenia kultury filmowej.

 

INTEGRACJA

 • Oferujemy innowacyjne połączenie aktywności związanych z filmem;
 • Tworzymy miejsce spotkań dla różnych osób i grup zainteresowanych filmem i dajemy impuls do budowania społeczności;
 • Zwiększamy dostęp do kultury filmowej, tym samym włączając się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • Aktywnie uczestniczymy w procesie rewitalizacji obszarowej Łodzi, działając na rzecz ożywienia kulturalnego miasta i wspierania lokalnej społeczności;
 • Jednoczymy łódzki sektor filmowy we wspólnym celu promocji Łodzi filmowej, rozszerzania jej oferty, uzyskania efektu synergii w realizacji i promocji swoich przedsięwzięć.

 

JAKOŚĆ I PRESTIŻ

 • Tworzymy okazje do obcowania z kulturą, w tym kulturą wysoką, alternatywną i niszową, i czerpania z tego osobistej satysfakcji;
 • Jesteśmy bezkompromisowi w sposobie tworzenia i dostarczania oferty, działamy bez autocenzury;
 • Stawiamy na wyjątkowe sposoby opowiadania o filmie.