Dziennik budowy


Nowatorskie zadanie, niezwykła przestrzeń, wyjątkowa lokalizacja: projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej to wyzwanie w każdym calu. Zapraszamy do lektury dziennika budowy!


 

22 września 2015
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisują umowę powołującą do życia Narodowe Centrum Kultury Filmowej

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska i Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska


 

1 stycznia 2016
NCKF rozpoczyna działalność jako specjalistyczny oddział „EC1 Łódź – Miasta Kultury” w Łodzi

 


fot. Paweł Augustyniak


 

9 stycznia 2016
Na mocy nominacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcję dyrektora NCKF obejmuje Rafał Syska, historyk filmu, doktor habilitowany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 


fot. Marcin Stępień, Agencja Gazeta


 

14 października 2016
Na mocy zarządzenia Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej zostaje powołana Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury Filmowej w składzie: Jacek Bromski, Jan A.P. Kaczmarek, prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek, Sławomir Kalwinek, dr hab. Tomasz Majewski, Krystyna Piaseczna, dr hab. Paweł Siedlik, Magdalena Sroka i Allan Starski.

 


21 listopada 2017: pierwsze posiedzenie Rady Programowej

Czytaj także: Pierwsze spotkanie Rady Programowej "EC1 Łódź - Miasta Kultury"


 

2 marca 2017
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ogłasza przetarg na „Opracowanie projektu przebudowy EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej wnętrz oraz wykonanie szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i projektów wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu”.

 


Dyrektor NCKF Rafał Syska ogłasza konkurs na projekt

Czytaj także: NCKF z unijnym dofinansowaniem, rusza konkurs na projekt wnętrz i wystaw


 

5 kwietnia 2017
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Dyrektor „EC1 Łódź – Miasta Kultury” podpisują umowę na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktycznej „Kino Polonia”, wyposażenie przestrzeni edukacyjnych i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotacja w wysokości 26 mln złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i Dyrektor EC1 Błażej Moder

Czytaj także: NCKF z unijnym dofinansowaniem, rusza konkurs na projekt wnętrz i wystaw 


 

21 czerwca 2017
Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania kwotą 14 mln zł projektu „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. Pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie ścieżek dydaktycznych: „Materia Kina” i „Mechaniczne oko” oraz pracowni badawczej NCKF.

 


Dyrektor NCKF Rafał Syska i Kierownik Wydziału Rozwoju EC1 Magdalena Kosiada-Sylburska

Czytaj także: Blisko 14 milionów złotych na NCKF


 

31 sierpnia 2017
Zbiera się sąd konkursowy w składzie: Marek Janiak, Rafał Syska, Michał Domińczak, Tomasz Majewski, Magdalena Sroka, Jarosław Suchan, Adam Kowalski, Rafał Mysiak, Wojciech Saloni, Piotr Kulesza, Michał Pabiś-Orzeszyna i Agnieszka Szal. W wyniku przeprowadzonej oceny prac konkursowych sąd wybiera zwycięzców: konsorcjum firm pod przewodnictwem nsMoonStudio oraz konsorcjum firm pod przewodnictwem pracowni projektowej New Amsterdam.

 


Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapoznaje się z projektami konkursowymi

Czytaj także: Dwóch wykonawców w finałowym etapie konkursu na projekt NCKF


 

9 listopada 2017
W wyniku negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia zostaje podpisana umowa z wykonawcą projektu, konsorcjum: nsMoonStudio, Group AV, Plasma Project oraz AWP Systems Marek Masalski.

 


Piotr Nawara z nsMoonStudio

Czytaj także: Znamy wykonawcę projektu NCKF


 

14 grudnia 2017
Ruszają wspólne prace projektowe.

 


Pierwsze wspólne spotkanie zespołu projektowego i NCKF

 


 

Marzec 2018
nsMoon Studio składa Projekt Budowlany NCKF

 


 

ciąg dalszy nastąpi...