Łódź Miasto Filmu UNESCO

31 pażdziernika 2017 Łódź została przyjęta do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Filmu. Narodowe Centrum Kultury Filmowej jest operatorem projektu.


Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network, UCCN) jest strategicznym partnerem UNESCO. Powstała w 2004 roku, aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast. Obecnie tworzy ją 180 miast z 72 krajów, wyróżnionych tytułem w jednej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki.


Celem UCCN jest wzmacnianie ponadnarodowej współpracy miast i włączanie kultury i kreatywności do planów ich zrównoważonego rozwoju, a także wzmacnianie obszarów tworzenia, produkcji, dystrybucji i upowszechniania działań, produktów i usług kulturalnych, tworzenie centrów kreatywności i innowacji, zwiększanie możliwości dla twórców i osób związanych zawodowo z sektorem kultury i zwiększanie dostępu i promowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym w szczególności wśród grup i jednostek wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miasta kreatywne UNESCO realizują misję sieci dzieląc się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami i realizując projekty pilotażowe, partnerstwa i inicjatywy z udziałem jednostek publicznych, prywatnych i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach współpracy tworzone są sieci i programy wymiany dla profesjonalistów i twórców, miasta partnerskie prowadza również badania w oparciu o swoje doświadczenia.

W gronie Miast Filmu są: Sydney, Rzym, Bitola, Bristol, Santos, Bradford, Busan, Galway, Sofia, Yamagata, Qingdao i Terrassa. W Polsce tytułem miasta kreatywnego oprócz Łodzi mogą się pochwalić: Kraków (Miasto Literatury) i Katowice (Miasto Muzyki). Wśród miast partnerskich Łodzi do UCCN należą: Lwów (Miasto Literatury), Puebla (Miasto Designu) oraz ChengDu (Miasto Gastronomii).

 

 

Położona w samym sercu Polski, Łódź jest trzecim co do wielkości miastem w kraju pod względem liczby mieszkańców i jego filmową stolicą. Działa tu niemal pół tysiąca firm związanych z branżą filmową, czerpiących z wyjątkowego dziedzictwa Wytwórni Filmów Fabularnych, gdzie powstały największe arcydzieła polskiego kina, a Łódzka Komisja Filmowa zapewnia kompleksowe wsparcie dla produkcji.

Trzy publiczne szkoły wyższe od lat kształcą kadry dla branży w całej Polsce. Znana na całym świecie Łódzka Szkoła Filmowa szlifuje talenty najznakomitszych twórców polskiego i światowego kina: reżyserów, operatorów, aktorów i producentów. Akademia Sztuk Pięknych naucza przyszłych rekwizytorów, kostiumografów, scenografów i oświetleniowców, twórców animacji, projektantów grafiki multimedialnej i krytyków sztuki. Akademia Muzyczna oferuje studia w obszarze kompozycji muzyki filmowej, produkcji dźwięku i muzyki w mediach. Zakład Historii i Teorii Filmu na Uniwersytecie Łódzkim to najdłużej w Polsce działający uczelniany ośrodek badań filmoznawczych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z oferty Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej.

 

 

Łódź jest także gospodarzem licznych festiwali związanych ze sztuką filmową. Mieszkańcy i turyści z kraju i zagranicy mogą wziąć udział w Festiwalu Transatlantyk, którym kieruje zdobywca Oscara, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek, Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja czy Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego.

Muzeum Kinematografii udostępnia dla odwiedzających wyjątkową kolekcję eksponatów filmowych, a powstające Narodowe Centrum Kultury Filmowej, po zakończeniu w 2020 roku procesu inwestycyjnego, uruchomi nowoczesne, interaktywne wystawy poświęcone rozwojowi technologii audiowizualnych, procesowi tworzenia filmów i historii filmu na ziemiach polskich.

 

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?