Michał Pabiś-Orzeszyna

Kierownik Działu Edukacji

 

Doktor w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego dysertacja dotyczyła tzw. "nowej historii kina”. W kręgu jego zainteresowań znajduje się tzw. archeologia mediów, historia polskiej kultury popularnej oraz współczesny przemysł filmowy (w szczególności problemy edukacji filmowej i rozwoju widowni). Pisze do EKRANów, Kultury Popularnej oraz Iluminace. Journal for Film Theory, History, and Aesthetics. Jest członkiem European Network for Cinema and Media Studies, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

 

m.pabis-orzeszyna@ec1lodz.pl