O NCKF

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to wyjątkowe miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną; centrum wiedzy i spotkań w niezwykłej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1, w sercu Nowego Centrum Łodzi.


Po zakończeniu inwestycji zaplanowanej na lata 2016-2020, NCKF będzie jedynym w tej części Europy ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym poświęconym kulturze filmowej.Fot. Paweł Augustyniak

W 2020 roku powstaną tu trzy wystawy stałe.


MECHANICZNE OKO

Kulturowy wymiar filmu i kina ukazany przez pryzmat ewolucji technologii audiowizualnych. Oryginalne eksponaty i interaktywne repliki, instalacje multimedialne i przestrzenne projekcje


Utrzymana w postindustrialnej, steam-punkowej estetyce ekspozycja „Mechaniczne oko” opowie o historii kinematografii i rozwoju technik filmowych na tle przemian związanych z różnymi formami mechanizacji widzenia. Z pomocą hologramów, ekranów parowych i mappingów ukaże "prehistorię" współczesnej cyfrowej technologii kinowej według metody archeologicznej – odsłaniania kolejnych warstw przeszłości. Podkreśli trwałość technologii medialnych, ukazując współczesny rzutnik jako spadkobiercę latarni magicznej.

 


Wizualizacja wystawy "Mechaniczne Oko" wg. projektu konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems


MATERIA KINA

Interaktywna „gra w film”: od powstania scenariusza, przez budżet, casting i pracę na planie po postprodukcję i dystrybucję


Ścieżka „Materia kina” będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Tym, co odróżni ją od pozostałych wystaw, będzie możliwość wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania. Następujące po sobie stanowiska zostaną powiązane w rozgrywkę, w ramach której zwiedzający będą realizować zadania związane z różnymi etapami produkcji filmu, takie jak np.: skompletowanie ekipy realizatorskiej; wybór obsady; zaplanowanie ruchów kamery; wymyślenie tytułu i projektu plakatu filmowego czy zaplanowanie budżetu produkcji i promocji.

 


Wizualizacja wystawy "Materia Kina" wg. projektu konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems


KINO POLONIA

Rozwój kultury filmowej i rodzimej kinematografii z perspektywy widza. Miejsca, filmy, twórcy i wydarzenia; trendy, mody, znaki czasów – 120 lat historii kina w wyjątkowej przestrzeni


„Kino Polonia” to w zamierzeniu pełna rozmachu opowieść o historii kultury filmowej na ziemiach polskich. Zilustrują ją oryginalne rekwizyty, kostiumy, elementy dekoracji, sprzęt techniczny i dokumenty, a także plakaty, neony filmowe, bilety i czasopisma. Zwiedzający będą mogli poznać historię, arcydzieła i wybitnych twórców – reżyserów, aktorów, operatorów, producentów czy kompozytorów, a także dotychczas marginalizowane zjawiska takie jak kino jidysz lat 30., kinofikacja lat 40. i 50., rozwój AKF-ów czy ewolucja systemu produkcji filmowej. Całość zostanie zaprezentowana przy pomocy bogatego spektrum zabiegów ekspozycyjnych, łączących oryginalne kostiumy, dokumenty, gadżety i fragmenty scenografii z licznymi replikami, instalacjami multimedialnymi, wideoesejami, audiowizualnymi rzeźbami i projekcjami wielkoformatowymi.

 


Wizualizacja wystawy "Kino Polonia" wg. projektu konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems

Ścieżki dydaktyczne uzupełni spektrum działań edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, realizowanych w specjalnie do tego celu przystosowanych przestrzeniach: studiu telewizyjnym, dźwiękowym, hali zdjęciowej czy studiu efektów specjalnych.

WIelość przestrzeni ekspozycyjnych pozwoli na realizację licznych wystaw czasowych i prezentację instalacji wizualnych, rzeźb multimedialnych czy wielkoformatowych projekcji mappingu.

Znajdzie się tu także ultranowoczesna pracownia badawcza z multimedialną biblioteką, oferująca dostęp do cyfrowych zasobów polskiego i światowego kina.


Wizualizacja Pracowni Badawczej wg. projektu konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems

3-salowe arthouse'owe kino połączy dwie ważne funkcje NCKF: jako miejsca promującego sztukę filmową i refleksję na jej temat z placówką lokującą kino w szerszym spektrum nowoczesnych technologii i media-artu. Będą się tu odbywać projekcje, akademie filmowe, festiwale i spotkania z ludźmi filmu.


Wizualizacja kina NCKF wg. projektu konsorcjum nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems

Narodowe Centrum Kultury Filmowej udostępni swoja ofertę dla odwiedzajacych w 2020 roku.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?