Rada Programowa

 

Zarządzeniem nr 2618/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z 1 grudnia 2023 roku została powołana Rada Programowa „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w poniższym składzie:

1.    Marcin Giełzak – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2.    Sławomir Kalwinek – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3.    Paweł Siedlik – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4.    Milenia Fiedler – przedstawicielka Prezydenta Miasta Łodzi 
5.    Piotr Dzięcioł – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi
6.    Mariusz Grzegorzek – przedstawiciel Dyrektora „EC1 Łódź  – Miasto Kultury” w Łodzi
7.    Krystyna Piaseczna – przedstawicielka Związku Artystów Scen Polskich
8.    Sylwia Grochowska – przedstawicielka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
9.    Anna Wróblewska – przedstawicielka Stowarzyszenia Filmowców Polskich