Zbiory

I. Zakres budowania kolekcji

Kolekcja Narodowego Centrum Kultury Filmowej obejmie przedmioty z zakresu międzynarodowej historii filmu oraz technologii kina. Obiekty prezentowane będą w ramach trzech wystaw stałych: Kino Polonia, Mechaniczne Oko oraz Materia Kina. Budujemy ekspozycje w oparciu o obiekty nabywane od ludzi filmu tworzących współcześnie, instytucji  filmowych, osób prywatnych, pasjonatów z wydzieleniem obszarów – przemysłu, kultury, myśli filmowej, technologii i sztuki filmu oraz prehistorii kina.  

 

II. Pozyskiwanie eksponatów

1. Zakupy od osób prywatnych i zorganizowanego handlu antykwarycznego.
2. Dary od osób prywatnych.

 

III. Zbierane kolekcje tematyczne

1. Filmowe memorabilia (dokumenty, wspomnienia, fotografie, rekwizyty, kostiumy, fragmenty filmów)
2. Zapisy audiowizualne (8mm, 16mm, 35mm, VHS, itp.)
3. Akcesoria filmowe, wyposażenia sceniczne, technologie filmowe
4. Plakaty, ulotki, bilety, albumy

 

IV. Kryteria oceny eksponatu

Wszystkie potencjalne zakupy będą oceniane pod względem jakości, wartości i przydatności do potrzeb zbiorów. Akceptowane będą eksponaty, które uzupełniają istniejące kolekcje lub są zbieżne z polityką ekspozycyjną. Zasób muzealny i biblioteka gromadzi materiały w formatach analogowych i cyfrowych.

 

V. Forma wsparcia

Darowizna na rzecz Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, pozwalająca na nadanie tytułu Donatora lub uhonorowanie Donatora. Darowizny dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, umowy darowizny na rzecz NCKF. Stronami umowy są osoby wyrażające wolę przekazania darowizny i NCKF. Przekazane darowizny wchodzą w skład kolekcji, której zawartość będzie udostępniana publicznie, na potrzeby ekspozycyjne, badania naukowe i edukacyjne. Dar w momencie spisania umowy staje się własnością Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

Umowa darowizny zawiera:

1. dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
2. harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
3. klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia, bądź zachowania w poufności danych
4. klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.

Kontakt:

Rafał Pakuła
Specjalista ds. Inwentaryzacji
email: r.pakula@ec1lodz.pl